Thứ Hai, 6/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: 12 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

  • 12 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

    (TTĐN) - Từ ngày 1/7/2020, mười hai bộ luật sẽ có hiệu lực thi hành, liên quan đến các lĩnh vực như: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, kiểm toán Nhà nước; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý thuế...

  • 12 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

    (TTĐN) - Từ ngày 1/7/2020, mười hai bộ luật sẽ có hiệu lực thi hành, liên quan đến các lĩnh vực như: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, kiểm toán Nhà nước; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý thuế...

1