Thứ Tư, 19/6/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Agribank hợp tác với Tập đoàn Yanmar của Nhật Bản giúp nông dân tiếp cận công nghệ cao

  • Agribank hợp tác với Tập đoàn Yanmar của Nhật Bản giúp nông dân tiếp cận công nghệ cao

    (TTĐN) - Thị trường Nhật Bản là một trong những thị trường được Agribank triển khai hợp tác sớm trên nhiều mặt từ năm 2015. Trong số 379 ngân hàng hoạt động tại thị trường Nhật Bản, Agribank hiện có quan hệ đại lý với 33 ngân hàng, gồm 14 ngân hàng bản địa và 19 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nhật Bản. Tổng thanh toán xuất nhập khẩu với thị trường Nhật Bản đều tăng (năm 2016 tăng 4,8%; năm 2017 tăng 27,8%), thể hiện tăng trưởng tốt.

1