Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Anh nhấn mạnh nhu cầu hợp tác kinh tế với Việt Nam sau khi rời EU

  • Anh nhấn mạnh nhu cầu hợp tác kinh tế với Việt Nam

    (TTĐN) - Ngày 11/6, trao đổi tại phiên họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam - Anh lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Manchester, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại quốc tế Anh quốc Greg Hands chia sẻ: “Với tốc độ tăng trưởng gần 7%/năm, nhu cầu của hàng triệu người dân Việt Nam đối với hàng hóa chất lượng cao từ Anh ngày càng tăng là lý do Anh quốc tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp muốn kinh doanh xuất khẩu sang Việt Nam".

  • Anh nhấn mạnh nhu cầu hợp tác kinh tế với Việt Nam

    (TTĐN) - Ngày 11/6, trao đổi tại phiên họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam - Anh lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Manchester, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại quốc tế Anh quốc Greg Hands chia sẻ: “Với tốc độ tăng trưởng gần 7%/năm, nhu cầu của hàng triệu người dân Việt Nam đối với hàng hóa chất lượng cao từ Anh ngày càng tăng là lý do Anh quốc tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp muốn kinh doanh xuất khẩu sang Việt Nam".

1