Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Bình Định: Biểu dương 70 thanh tiên tiến làm theo lời Bác

  • Bình Định: Biểu dương 70 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

    (TTĐN) - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), ngày 15/5, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức biểu dương, vinh danh 70 thanh tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018.

  • Bình Định: Biểu dương 70 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

    (TTĐN) - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), ngày 15/5, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức biểu dương, vinh danh 70 thanh tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018.

1