Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò”

  • Yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò”

    (TTĐN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản gửi Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, yêu cầu dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia… đồng thời tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường.

  • Yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò”

    (TTĐN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản gửi Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, yêu cầu dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia… đồng thời tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường.

1