Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Cam kết kết thúc đàm phán RCEP vào cuối năm 2019

  • Đàm phán RCEP sẽ kết thúc vào cuối năm 2019

    (TTĐN) - Các bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách kinh tế, thương mại của 10 quốc gia ASEAN và 6 nước đối tác đã cam kết sẽ kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm nay.

  • Đàm phán RCEP sẽ kết thúc vào cuối năm 2019

    (TTĐN) - Các bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách kinh tế, thương mại của 10 quốc gia ASEAN và 6 nước đối tác đã cam kết sẽ kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm nay.

1