Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Cần triển khai thành lập quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

  • Cần triển khai thành lập quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

    (TTĐN) - Về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 và định hướng thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cho rằng cần thành lập quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại, nhằm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động đối ngoại quan trọng, có sức lan tỏa rộng rãi...

  • Cần triển khai thành lập quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

    (TTĐN) - Về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 và định hướng thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cho rằng cần thành lập quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại, nhằm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động đối ngoại quan trọng, có sức lan tỏa rộng rãi...

1