Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

  • Cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

    (TTĐN) - Sáng 10/6 theo giờ địa phương, Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh phối hợp với Hội người Việt Nam tại Anh đã tổ chức đại lễ cầu siêu các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Phật đường 2000 Community Action Centre, Deptford, London.

  • Cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

    (TTĐN) - Sáng 10/6 theo giờ địa phương, Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh phối hợp với Hội người Việt Nam tại Anh đã tổ chức đại lễ cầu siêu các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Phật đường 2000 Community Action Centre, Deptford, London.

1