Thứ Tư, 24/4/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng trị năm 1973

  • Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị: Biểu tượng đẹp đẽ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

    (TTĐN) - Sự kiện Chủ tịch Cuba Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm tuyến lửa Quảng Trị (tháng 9/1973) là nguồn cổ vũ lớn lao đối với quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, mối quan hệ chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế và sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, mạnh mẽ hơn nữa...

  • Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị: Biểu tượng đẹp đẽ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

    (TTĐN) - Sự kiện Chủ tịch Cuba Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm tuyến lửa Quảng Trị (tháng 9/1973) là nguồn cổ vũ lớn lao đối với quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, mối quan hệ chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế và sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, mạnh mẽ hơn nữa...

  • Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị: Biểu tượng đẹp đẽ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

    (TTĐN) - Sự kiện Chủ tịch Cuba Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm tuyến lửa Quảng Trị (tháng 9/1973) là nguồn cổ vũ lớn lao đối với quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, mối quan hệ chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế và sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, mạnh mẽ hơn nữa...

1