Thứ Bảy, 7/12/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Chuyên gia ANZ lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam

  • Triển vọng lạc quan của nền kinh tế Việt Nam

    (TTĐN) - Phòng Nghiên cứu châu Á tại Công ty dịch vụ tài chính và Ngân hàng Đa quốc gia ANZ, Australia) đã đưa ra những đánh giá lạc quan về kinh tế Việt Nam trong dài hạn. GDP của Việt Nam tăng trưởng vững chắc trong 6 tháng đầu năm 2019, dù phải chịu tác động của suy thoái thương mại toàn cầu và ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

  • Triển vọng lạc quan của nền kinh tế Việt Nam

    (TTĐN) - Phòng Nghiên cứu châu Á tại Công ty dịch vụ tài chính và Ngân hàng Đa quốc gia ANZ, Australia) đã đưa ra những đánh giá lạc quan về kinh tế Việt Nam trong dài hạn. GDP của Việt Nam tăng trưởng vững chắc trong 6 tháng đầu năm 2019, dù phải chịu tác động của suy thoái thương mại toàn cầu và ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

1