Thứ Năm, 13/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Cơ hội cho hàng Việt phân phối ra nước ngoài

  • Cơ hội cho hàng Việt phân phối ra nước ngoài

    (TTĐN) - Sẽ có nhiều loại nông sản Việt Nam được đưa đến người tiêu dùng Singapore nhờ hệ thống phân phối MM Mega Market, từ đó, đa dạng thêm thị trường và kim ngạch cho hàng nông sản Việt Nam. Cùng với MM Mega Market, hàng Việt cũng đang tràn trề cơ hội xuất khẩu đến nhiều thị trường thông qua hệ thống phân phối tại nước ngoài.

  • Cơ hội cho hàng Việt phân phối ra nước ngoài

    (TTĐN) - Sẽ có nhiều loại nông sản Việt Nam được đưa đến người tiêu dùng Singapore nhờ hệ thống phân phối MM Mega Market, từ đó, đa dạng thêm thị trường và kim ngạch cho hàng nông sản Việt Nam. Cùng với MM Mega Market, hàng Việt cũng đang tràn trề cơ hội xuất khẩu đến nhiều thị trường thông qua hệ thống phân phối tại nước ngoài.

1
ript>