Thứ Tư, 23/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Cộng đồng người Việt tại Kharkov ở Ukraine tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  • Cộng đồng người Việt tại Kharkov tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    (TTĐN) - Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Kharkov (Ukraine) đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 tại Quảng trường Thánh Gióng ở Làng Thời Đại theo đúng nghi thức do Ban vận động dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trực thuộc Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn.

  • Cộng đồng người Việt tại Kharkov tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    (TTĐN) - Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Kharkov (Ukraine) đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 tại Quảng trường Thánh Gióng ở Làng Thời Đại theo đúng nghi thức do Ban vận động dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trực thuộc Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn.

1
ript>