Thứ Năm, 28/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.

  • Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

    (TTĐN) - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đối tác Việt Nam - Đan Mạch về năng lượng, ngày 19/5 Cục Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực - Năng lượng tái tạo Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến, thảo luận các bước đi quan trọng nhằm thúc đấy phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Với khoảng 160GW, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhất Đông Nam Á.

  • Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

    (TTĐN) - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đối tác Việt Nam - Đan Mạch về năng lượng, ngày 19/5 Cục Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực - Năng lượng tái tạo Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến, thảo luận các bước đi quan trọng nhằm thúc đấy phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Với khoảng 160GW, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhất Đông Nam Á.

  • Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

    (TTĐN) - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đối tác Việt Nam - Đan Mạch về năng lượng, ngày 19/5 Cục Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực - Năng lượng tái tạo Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến, thảo luận các bước đi quan trọng nhằm thúc đấy phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Với khoảng 160GW, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhất Đông Nam Á.

1