Chủ Nhật, 17/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Đầu tư hơn 60 tỷ đồng bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa

  • Đầu tư hơn 60 tỷ đồng bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa

    (TTĐN) - Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh) giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội. Kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018-2020 dự tính khoảng 60,710 tỷ đồng (trong đó nguồn ngân sách thành phố là 60,410 tỷ đồng).

1