Thứ Tư, 19/6/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Đô thị thông minh: Động lực đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

  • Đô thị thông minh: Động lực đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

    (TTĐN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của đô thị thông minh là sử dụng những hiểu biết hiện có, các lợi thế của cách mạng khoa học công nghệ để khai thác mọi nguồn lực trong xã hội một cách hiệu quả nhất vì sự phát triển của thế hệ mai sau.

1