Thứ Hai, 25/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Doanh nghiệp lưu ý quy định mới khi xuất khẩu tôm vào Australia

  • Doanh nghiệp lưu ý quy định mới khi xuất khẩu tôm vào Australia

    (TTĐN) - Thương vụ Việt Nam tại thị trường Australia cho biết, Bộ Nông nghiệp, nguồn nước và Môi trường Australia vừa ban hành các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín phục vụ tiêu dùng của con người nhập khẩu vào thị trường Australia. Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý để đáp ứng các điều kiện mới này.

  • Doanh nghiệp lưu ý quy định mới khi xuất khẩu tôm vào Australia

    (TTĐN) - Thương vụ Việt Nam tại thị trường Australia cho biết, Bộ Nông nghiệp, nguồn nước và Môi trường Australia vừa ban hành các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín phục vụ tiêu dùng của con người nhập khẩu vào thị trường Australia. Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý để đáp ứng các điều kiện mới này.

1