Chủ Nhật, 29/3/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: EVFTA – Cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19

  • EVFTA – Cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19

    (TTĐN) – Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang lan rộng, thách thức tính bền vững của các chuỗi giá trị toàn cầu, mà nền kinh tế Việt Nam là một mắt khâu, thì việc EVFTA được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn, lại mở ra một cơ hội vàng thúc đẩy sự chuyển dịch các chuỗi giá trị này.

  • EVFTA – Cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19

    (TTĐN) – Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang lan rộng, thách thức tính bền vững của các chuỗi giá trị toàn cầu, mà nền kinh tế Việt Nam là một mắt khâu, thì việc EVFTA được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn, lại mở ra một cơ hội vàng thúc đẩy sự chuyển dịch các chuỗi giá trị này.

1