Thứ Tư, 20/11/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

  • Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

    (TTĐN) - Chống xuống cấp về đạo đức trong Đảng nhất định phải đứng vững trên hai chân cơ chế và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vì muốn làm người tốt mà cơ chế không hoàn thiện cũng rất khó. Ngược lại, cơ chế hoàn thiện mà con người hỏng thì phá nát bộ máy.

1