Thứ Hai, 16/9/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Hải quân Việt Nam-Hải quân Philippines giao lưu nhân sự lần thứ 5

1