Thứ Ba, 17/9/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: hành động cùng doanh nghiệp

  • Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó cho doanh nghiệp, hành động cùng doanh nghiệp

    (TTĐN) -  Ngày 15/5, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

  • Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó cho doanh nghiệp, hành động cùng doanh nghiệp

    (TTĐN) -  Ngày 15/5, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

1