Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Hành trình đến di sản tư liệu thế giới của “Hoàng hoa sứ trình đồ”

  • Hành trình đến di sản tư liệu thế giới của “Hoàng hoa sứ trình đồ”

    (TTĐN) - Việc UNESCO vừa công nhận cuốn sách cổ “Hoàng hoa sứ trình đồ” là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình dương một lần khẳng định truyền thống hiếu học của vùng đất khoa bảng Hà Tĩnh. Việc bảo tồn, kế thừa những tinh hoa cha ông để lại đã giúp di sản của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu vươn ra thế giới.

1