Thứ Năm, 28/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Hội nghị ASOSAI 14: Đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường

  • Hội nghị ASOSAI 14: Đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường, đảm bảo phát triển bền vững

    (TTĐN) - Tại Hội nghị chuyên đề 7 nằm trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp kiểm toán môi trường nhằm đẩy mạnh sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán chung về môi trường mà các cơ quan kiểm toán nhà nước cùng quan tâm.

1