Thứ Sáu, 3/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Hướng tới du lịch không rác thải nhựa

  • Hướng tới du lịch không rác thải nhựa

    (TTĐN) - Ngày 9/9 tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo phát triển du lịch bền vững với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

  • Hướng tới du lịch không rác thải nhựa

    (TTĐN) - Ngày 9/9 tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo phát triển du lịch bền vững với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

1