Thứ Bảy, 29/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp: Giải quyết bài toán cung cầu vốn

  • Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp: Giải quyết bài toán cung cầu vốn

    (TTĐN) - Thời gian qua ngành ngân hàng đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên toàn quốc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kinh tế-xã hội của từng địa phương; qua đó giải quyết tốt bài toán cung - cầu vốn phát triển sản xuất.

  • Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp: Giải quyết bài toán cung cầu vốn

    (TTĐN) - Thời gian qua ngành ngân hàng đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên toàn quốc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kinh tế-xã hội của từng địa phương; qua đó giải quyết tốt bài toán cung - cầu vốn phát triển sản xuất.

1