Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Lễ ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng số

  • Lễ ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng số

    (TTĐN) - Sáng 5/12 tại Hà Nội, Ban liên lạc các chiến sỹ Trường Sa, Quỹ Trường Sa - Nhà giàn DK1 hành trình của trái tim đã tổ chức lễ ra mắt “Ứng dụng lịch Trường Sa” trên nền tảng App Store và Google play.

  • Lễ ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng số

    (TTĐN) - Sáng 5/12 tại Hà Nội, Ban liên lạc các chiến sỹ Trường Sa, Quỹ Trường Sa - Nhà giàn DK1 hành trình của trái tim đã tổ chức lễ ra mắt “Ứng dụng lịch Trường Sa” trên nền tảng App Store và Google play.

  • Lễ ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng số

    (TTĐN) - Sáng 5/12 tại Hà Nội, Ban liên lạc các chiến sỹ Trường Sa, Quỹ Trường Sa - Nhà giàn DK1 hành trình của trái tim đã tổ chức lễ ra mắt “Ứng dụng lịch Trường Sa” trên nền tảng App Store và Google play.

1
ript>