Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: minh bạch trong đầu tư công-tư

  • Nghị định 63 góp phần làm công khai, minh bạch trong đầu tư công-tư

    (TTĐN) - Nghị định 63/2018/NĐ-CP (Nghị định 63) về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6. Nghị định có nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể, được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư công khai, minh bạch.

  • Nghị định 63 góp phần làm công khai, minh bạch trong đầu tư công-tư

    (TTĐN) - Nghị định 63/2018/NĐ-CP (Nghị định 63) về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6. Nghị định có nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể, được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư công khai, minh bạch.

1