Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Mối tình định mệnh sắt son Việt- Lào

  • Mối tình định mệnh sắt son Việt- Lào

    (TTĐN) - Gia đình Hoàng thân Souphanouvong còn mãi lưu truyền câu chuyện về lời tiên tri của một nhà chiêm tinh: "Lớn lên, Souphanouvong sẽ trở thành một danh nhân và lấy vợ là người nước ngoài. Trong lần đầu tiên giáp mặt Hoàng thân, người con gái đó sẽ mặc áo mầu hồng...". Lời tiên đoán định mệnh ấy như gắn kết mối tình đầy duyên nợ kéo dài 58 năm của Hoàng thân với vợ, bà Viêng Khăm Nguyễn Thị Kỳ Nam - Hoa khôi xứ Trung kỳ một thuở.

  • Mối tình định mệnh sắt son Việt- Lào

    (TTĐN) - Gia đình Hoàng thân Souphanouvong còn mãi lưu truyền câu chuyện về lời tiên tri của một nhà chiêm tinh: "Lớn lên, Souphanouvong sẽ trở thành một danh nhân và lấy vợ là người nước ngoài. Trong lần đầu tiên giáp mặt Hoàng thân, người con gái đó sẽ mặc áo mầu hồng...". Lời tiên đoán định mệnh ấy như gắn kết mối tình đầy duyên nợ kéo dài 58 năm của Hoàng thân với vợ, bà Viêng Khăm Nguyễn Thị Kỳ Nam - Hoa khôi xứ Trung kỳ một thuở.

1