Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Nâng cao chất lượng của dòng vốn FDI

  • Nâng cao chất lượng của dòng vốn FDI

    (TTĐN) - Việt Nam đang chuẩn bị tổng kết 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào cuối năm nay. Vấn đề đánh giá sự lan tỏa của vốn ngoại đối với kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm.

1