Thứ Ba, 24/11/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Nhóm G20 cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19

  • Nhóm G20 cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19

    (TTĐN) - Ngày 22/9, các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của các nền kinh tế nhóm G20 đã cam kết thực hiện mọi biện pháp khả thi để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về những rủi ro nghiêm trọng mà cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra đối với tất cả các quốc gia.

  • Nhóm G20 cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19

    (TTĐN) - Ngày 22/9, các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của các nền kinh tế nhóm G20 đã cam kết thực hiện mọi biện pháp khả thi để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về những rủi ro nghiêm trọng mà cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra đối với tất cả các quốc gia.

  • Nhóm G20 cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19

    (TTĐN) - Ngày 22/9, các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của các nền kinh tế nhóm G20 đã cam kết thực hiện mọi biện pháp khả thi để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về những rủi ro nghiêm trọng mà cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra đối với tất cả các quốc gia.

1
ript>