Thứ Sáu, 10/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Phát triển bền vững nghề khai thác

  • Phát triển bền vững nghề khai thác, chế biến hải sản

    (TTĐN) - Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp nhằm gỡ thẻ vàng của EC, lấy lại thẻ xanh cho hải sản Việt Nam và hướng tới khai thác, chế biến hải sản bền vững.

  • Phát triển bền vững nghề khai thác, chế biến hải sản

    (TTĐN) - Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp nhằm gỡ thẻ vàng của EC, lấy lại thẻ xanh cho hải sản Việt Nam và hướng tới khai thác, chế biến hải sản bền vững.

1