Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Việt Nam cam kết 'ba ổn định' cho nhà đầu tư

  • Việt Nam cam kết duy trì 'ba ổn định' cho nhà đầu tư nước ngoài

    (TTĐN) - Phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định Việt Nam cam kết luôn duy trì ba ổn định để bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  • Việt Nam cam kết duy trì 'ba ổn định' cho nhà đầu tư nước ngoài

    (TTĐN) - Phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định Việt Nam cam kết luôn duy trì ba ổn định để bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1