Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: PSMA

  • Việt Nam gia nhập Hiệp định PSMA

    (TTĐN) - Chính phủ đồng ý Việt Nam gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (Hiệp định PSMA) nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của FAO. (TTĐN) - Chính phủ đồng ý Việt Nam gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (Hiệp định PSMA) nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của FAO.

1