Chủ Nhật, 5/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Quân nhân Hoa Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo tại tỉnh Quảng Nam

  • Quân nhân Hoa Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo tại tỉnh Quảng Nam

    (TTĐN) - Trong 5 ngày (từ 10 -15/9), 180 thành viên, trong đó có 65 quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) cùng với các tổ chức phi chính phủ và quân đội Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế cho người dân Quảng Nam.

1