Thứ Tư, 8/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Sẽ có thước đo chuẩn giúp xác định sản phẩm 'Made in Vietnam'

  • Dự thảo quy định mới giúp xác định sản phẩm 'Made in Vietnam'

    (TTĐN) - Thực thi nghiêm túc Nghị định 43/CP và hướng dẫn tại thông tư (dự thảo) quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ không phải đối diện với nguy cơ bị cáo buộc “gian lận xuất xứ”, tránh rủi ro kiện tụng và mất uy tín với người tiêu dùng...

1