Thứ Ba, 31/3/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tạm dừng xuất khẩu gạo từ ngày 24/3

  • Chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực

    (TTĐN) -  Nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng khẩu gạo từ ngày 24/3. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo đủ tiêu dùng lương thực trong nước...

  • Chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực

    (TTĐN) -  Nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng khẩu gạo từ ngày 24/3. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo đủ tiêu dùng lương thực trong nước...

1