Thứ Ba, 23/4/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tận dụng lợi thế

  • Tận dụng cơ hội từ chiến tranh thương mại

    (TTĐN) - Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 10/2018 vừa được Công ty chứng khoán SSI công bố ngày 7/11 đã chỉ ra một số tác động ban đầu của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với kinh tế Việt Nam.

1