Thứ Sáu, 4/12/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tăng cường huy động nguồn lực của cộng đồng

  • Tăng cường huy động nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp và quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

    (TTĐN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg. Đây là cơ sở để Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường khả năng quản lý, điều phối về tài chính và kỹ thuật, thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng, khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thích ứng với BĐKH, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

1
ript>