Thứ Ba, 21/8/2018
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn kết thúc đợt huấn luyện thực hành trên biển

1