Thứ Năm, 23/1/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Thành viên Việt Nam tích cực đóng góp vào kỳ họp thứ hai

  • Việt Nam tham dự kỳ họp thứ Hai, khóa họp 71 của ILC

    (TTĐN) - Từ ngày 8/7 - 9/8, Đại sứ - PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, thành viên Việt Nam của Ủy ban Luật pháp quốc tế thuộc Liên hợp quốc (ILC) đã tham dự kỳ họp thứ Hai, Khóa họp 71 của ILC tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva.

  • Việt Nam tham dự kỳ họp thứ Hai, khóa họp 71 của ILC

    (TTĐN) - Từ ngày 8/7 - 9/8, Đại sứ - PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, thành viên Việt Nam của Ủy ban Luật pháp quốc tế thuộc Liên hợp quốc (ILC) đã tham dự kỳ họp thứ Hai, Khóa họp 71 của ILC tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva.

1