Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Thủ tướng nói về kinh tế và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam

  • Thủ tướng nói về kinh tế và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam

    (TTĐN) - Trả lời phỏng vấn Quỹ châu Á-Thái Bình Dương của Canada về chính sách của Việt Nam trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Kinh tế biển và phát triển hướng ra biển là định hướng chiến lược của Việt Nam nhiều năm qua, nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển.

  • Thủ tướng nói về kinh tế và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam

    (TTĐN) - Trả lời phỏng vấn Quỹ châu Á-Thái Bình Dương của Canada về chính sách của Việt Nam trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Kinh tế biển và phát triển hướng ra biển là định hướng chiến lược của Việt Nam nhiều năm qua, nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển.

1