Thứ Bảy, 6/6/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: thực chất môi trường kinh doanh

  • Cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường kinh doanh

     (TTĐN) – Trước mức độ vào cuộc khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 02, Thủ tướng yêu cầu cần cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh và cho biết, lần này đánh giá thi đua, phải xem xét môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương.

1