Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Canada

  • Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Canada

    (TTĐN) - Từ ngày 27/11- 4/12, bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada đã dẫn đầu đoàn công tác phía Việt Nam thăm và làm việc tại Canada.

  • Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Canada

    (TTĐN) - Từ ngày 27/11- 4/12, bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada đã dẫn đầu đoàn công tác phía Việt Nam thăm và làm việc tại Canada.

1
ript>