Thứ Bảy, 4/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Thực hiện tốt đóng BHXH cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

  • Thực hiện tốt đóng BHXH cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

    (TTĐN) - Theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/12/2018 người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Dưới đây là chia sẻ của ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng ban thu của BHXH Việt Nam về kết quả thực hiện quy định này.

  • Thực hiện tốt đóng BHXH cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

    (TTĐN) - Theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/12/2018 người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Dưới đây là chia sẻ của ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng ban thu của BHXH Việt Nam về kết quả thực hiện quy định này.

1