Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TP Hồ Chí Minh và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đẩy mạnh hợp tác

  • Đẩy mạnh hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và IFC

    (TTĐN) - “Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và phối hợp chặt chẽ cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong việc đưa các nội dung Bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết thành các dự án trên thực tế”.

1