Thứ Bảy, 8/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Trao bằng công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo Trường Sa

  • Trao bằng công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo Trường Sa

    (TTĐN) - Nhân ngày Môi trường thế giới, tại UBND huyện đảo Trường Sa, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức lễ trao Bằng công nhận và bia cho 4 cây di sản Việt Nam trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

  • Trao bằng công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo Trường Sa

    (TTĐN) - Nhân ngày Môi trường thế giới, tại UBND huyện đảo Trường Sa, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức lễ trao Bằng công nhận và bia cho 4 cây di sản Việt Nam trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

  • Trao bằng công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo Trường Sa

    (TTĐN) - Nhân ngày Môi trường thế giới, tại UBND huyện đảo Trường Sa, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức lễ trao Bằng công nhận và bia cho 4 cây di sản Việt Nam trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

1
ript>