Thứ Năm, 13/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tri thức trẻ kiều bào “hiến kế” với Quê hương

  • Tri thức trẻ kiều bào “hiến kế” với Quê hương

    (TTĐN) - Hành trình ý nghĩa “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mở đầu cho Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2019 đã đưa các trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài tham quan nhiều địa điểm, di tích lịch sử tại Hà Nội. Không chỉ khơi dậy tình yêu quê hương, những ngày tham gia Diễn đàn đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm của sức trẻ vì sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

1
ript>