Chủ Nhật, 5/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ

  • Đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ

    (TTĐN) - Nhà bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ Walmart cho biết sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp (DN) Việt Nam về kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường nhận thức về việc đáp ứng được tiêu chuẩn kép là tăng trưởng bền vững đi đôi với thực hành trách nhiệm xã hội.

1