Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng tăng 40%

  • Giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đạt 1,45 tỷ USD

    (TTĐN) - 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều khởi sắc, ước đạt 2,66 triệu tấn và giá trị đạt 1,45 tỷ USD, tăng 13,9% về khối lượng và tăng 40% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

1