Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Lãnh đạo Chính phủ sẽ đối thoại tại Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp

  • Lãnh đạo Chính phủ sẽ đối thoại tại Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp

    (TTĐN) - Trong hai ngày 12-13/7, sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao: Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức. Tại đây, dự kiến Thủ tướng sẽ đưa ra thông điệp rõ ràng về công nghiệp 4.0 của Việt Nam trong thời gian tới.

1