Thứ Bảy, 29/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Phú Yên giảm 2/3 tàu cá đánh bắt xa bờ

  • Phú Yên giảm 2/3 tàu cá đánh bắt xa bờ

    (TTĐN) - Áp dụng theo Luật Thủy sản 2017, tàu đánh bắt xa bờ dài trên 15m thì Phú Yên có đến 2/3 số tàu cá dưới 15m không được đánh bắt xa bờ hoặc cải hoán tàu.

1